Bruker du lisensbelagte læringsressurser fra Cappelen Damm? Vi minner om at de fleste av våre lisenser har utløpsdato 31. august. Lisenser for et nytt skoleår kjøper du på http://cdu.no.
 

Stairs 5

Stairs 5

Her kan du øve mer på det du har lært i Textbook og Workbook. Du kan velge om du vil gjøre oppgaver under Step 1, Step 2 eller Step 3.

Under Exercises finner du ulike oppgaver som hører til kapitlene i Stairs 5. Du trener på ord og setninger på morsomme måter.

Under Grammar trener du på grammatikk. Du må gjøre oppgavene i riktig rekkefølge, og du får vite om du har svart riktig eller galt underveis. Det er lurt å slå opp i Grammar-sidene i Textbook hvis det er noe du lurer på.

Lykke til!

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 18.09.2007

© Cappelen Damm AS