Stairs 6

 

Stairs 6

Her kan du øve mer på det du har lært i Textbook og Workbook. Du kan velge om du vil gjøre oppgaver under Step 1, Step 2 eller Step 3.

Under Exercises finner du ulike oppgaver som hører til kapitlene i Stairs 6. Du trener på ord og setninger på morsomme måter.

Under Grammar trener du på grammatikk. Du må gjøre oppgavene i riktig rekkefølge, og du får vite om du har svart riktig eller galt underveis. Det er lurt å slå opp i Grammar-sidene i Textbook hvis det er noe du lurer på.

Lykke til!

 

 

Nettressurser

NYE NETTSIDER FOR STAIRS 5-7

http://stairsonline5-7.cappelendamm.no

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 11.09.2015

© Cappelen Damm AS